โปรแกรมทั่วไป
โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ

เสาร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


โปรแกรม ที่ใช้ในการคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ (ตัดความยาว) สามารถใช้ได้ กับวัสดุหลายรูปแบบ เช่น เหล็กเส้น ท่อนไม้ ท่อน้ำ กระจก ไม้อัด แผ่นโลหะ โดยโปรแกรมมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดเพื่อทำให้เกิดการใช้งานวัตถุดิบให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

โปรแกรมนี้เอาไว้ใช้ในการคำนวณการตัดชิ้นรูปทรงเชิงเส้น เช่น ท่อน้ำ เหล็กเส้น หรือท่อนไม้ เพื่อให้ได้การตัดที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากชิ้นงานได้สูงสุด

ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของอุปกรณ์การตัด ขนาดชิ้นงานที่ต้องการ จำนวนชิ้นงานที่ต้องการ ขนาดวัตถุดิบหลัก รวมไปถึงการกำหนดราคาของวัตถุดิบหลัก เพื่อให้สามารถทราบถึงต้นทุนของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น สมมุติว่าถ้าคุณมี มีท่อน้ำขนาดยาว 6 เมตร 10 ท่อน ต้องการคำนวณหาวิธีการตัดให้ได้

ความยาว 0.75 เมตร จำนวน 10 ท่อน

ความยาว 1.25 เมตร จำนวน 15 ท่อน

ความยาว 0.5 เมตร จำนวน 20 ท่อน

ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 7 ท่อน

ว่าจะมีการตัดอย่างไรให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่าที่สุด ?

โหลดได้ที่นี่

Download
เข้าชม : 8984


โปรแกรมทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ 7 / ก.ย. / 2556
      โปรแกรมร้านอะไหล่ 4 / มิ.ย. / 2555
      ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 3 / มิ.ย. / 2555
      ทำ Microsoft Access Database (.mdb) เป็น Server Database 20 / ส.ค. / 2553
      โปรแกรมใบเสนอราคา 29 / ต.ค. / 2552