โปรแกรมทั่วไป
ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


โปรแกรมบริหารจัดการสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

    ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่น สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์เจ้าของ ตลอดจนพนักงานผู้ดูแลการขาย
สามารถบันทึกรายละเอียด แผนที่ระวาง แผนที่สถานที่ตั้ง แผนที่ Google map แสดงข้อมูล ละติจูดลองติจูด รวมทั้งเอกสารแนบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ได้

เข้าชม : 6465


โปรแกรมทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ 7 / ก.ย. / 2556
      โปรแกรมร้านอะไหล่ 4 / มิ.ย. / 2555
      ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 3 / มิ.ย. / 2555
      ทำ Microsoft Access Database (.mdb) เป็น Server Database 20 / ส.ค. / 2553
      โปรแกรมใบเสนอราคา 29 / ต.ค. / 2552