โปรแกรมทั่วไป
โปรแกรมนำข้อมูลและส่งออกแบบ XML

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


       โปรแกรมนำข้อมูลส่งออกและนำเข้า แบบ Windows Service และ XML ทำหน้่าที่ในการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง
สำหรับลูกค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องการให้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติแบบ Service

ความสามารถของโปรแกรม
    1. เชื่อมต่อกับระบบ database MSSQL, Oracle, Access, MySQL
    2. ทำงานแบบ Windows Service สามารถติดตั้ง และถอนออกได้อย่างง่ายดาย
    3. เหมาะกับงานที่ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ
    4. สามารถกำหนดการทำงานให้ทำงานแบบ Task Schedule ของ Windows ได้  หน้าจอการกำหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรม สามารถกำหนดการทำงานแบบ ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ Task Schedule


การกำหนดค่าเมื่อเลือกทำงานแบบ Daily


การกำหนดค่าเมื่อเลือกทำงานแบบ Weekly


การกำหนดค่าเมื่อเลือกทำงานแบบ Monthly


การกำหนดค่าเมื่อเลือกทำงานแบบ Onetime Only

ลูกค้าที่ใช้ระบบนี้
- บริษัท Johnson & Johnson ประเทศไทย จำกัด (ใช้กับระบบนำส่งยอดสินค้าให้กับ Distributor แต่ละราย)


เข้าชม : 5177


โปรแกรมทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ 7 / ก.ย. / 2556
      โปรแกรมร้านอะไหล่ 4 / มิ.ย. / 2555
      ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 3 / มิ.ย. / 2555
      ทำ Microsoft Access Database (.mdb) เป็น Server Database 20 / ส.ค. / 2553
      โปรแกรมใบเสนอราคา 29 / ต.ค. / 2552