ข่าวบริการด้านบนของเว็บ
บริษัทรับเขียนโปรแกรม ที่ไม่สามารถหาได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป

อาทิตย์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


ข้อดีของการใช้บริการออกแบบและจัดทำโปรแกรม

1. ท่านจะได้รับคำปรึกษาในการออกแบบ และจัดทำโปรแกรมที่เหมาะสมกับ เอกลักษณ์ทางธุรกิจของท่าน
2. ท่านจะได้รับการดูแล จากทีมงานที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ
3. ค่าใช้จ่ายที่ มีเหตุผล และควบคุมได้
4. คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มความสามารถของโปรแกรม
5. โปรแกรมสามารถพัฒนาได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
6. การให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
7. ลิขสิทธิ์ของการพัฒนาโปรแกรม เป็นของ ผู้ใช้บริการ


ความสามารถในเชิงโปรแกรมของ บริษัท ไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด

         บริษัทไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ ท่านได้ทุกรูปแบบ ตัวอย่างโปรแกรมที่เรามีความชำนาญในการใช้ในการพัฒนาผลงาน ได้แก่ JSP, ASP.NET, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Visual FoxPro, Access, MySQL, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Basic, PHP, ASP, Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver , Microsoft Visual Studio.Net และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการพัฒนางานจากระบบโปรแกรมเดิมของลูกค้า

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ: บริษัทไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าบริการ ตามจำนวนบุคลากร ระยะเวลาในการพัฒนางานจริง (Person-hour costing method)


          รูปแบบการให้บริการ "ทีมโปรแกรมเมอร์" ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาและทีมงานปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบงานต่าง ๆ โดยใช้วิธีคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ลูกค้าต้องการระบบงานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ :: หลังจากทีมงาน บริษัทไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด ได้รับทราบขอบข่ายของงาน และความต้องการของลูกค้าแล้วพบว่า ต้องใช้โปรแกรมเมอร์จำนวน 2 คน ในการพัฒนางานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ

ลำดับ
บริการ - รายละเอียด
จำนวน
ค่าบริการต่อหน่วย
รวม
1
RS01 - ค่าบริการวิเคราะห์ฯ
3
2,000
6,000
2
RD01 - ค่าบริการจัดทำโปรแกรมฯ
15x2
1,000
30,000
รวมค่าใช้จ่าย
36,000

 

โปรแกรมต่างๆ ที่เราสามารถบริการให้กับท่านได้ นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

โปรแกรมเชื่อมต่อ  Pocket PC แบบไร้สาย   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บัตรแบบมีชิพ และบาร์โค้ด- โปรแกรมเชื่อมต่อ  Pocket PC แบบไร้สาย   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บัตรแบบมีชิพ และบาร์โค้ด
โปรแกรมร้านเช่า VCD,VDO,หนังสือ ควบคุมผ่านระบบบาร์โค้ด คีย์การ์ด- โปรแกรมร้านเช่า VCD,VDO,หนังสือ ควบคุมผ่านระบบบาร์โค้ด คีย์การ์ด
โปรแกรมระบบ ควบคุม Hardware Interface with MicroController and Sensor- โปรแกรมระบบ ควบคุม Hardware Interface with MicroController and Sensor.
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล สั่งพิมพ์ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล- โปรแกรมระบบฐานข้อมูล สั่งพิมพ์ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล
โปรแกรม Monitoring System รายงานผล และดูผลการทำงานของผ่านกล้อง- โปรแกรม Monitoring System รายงานผล และดูผลการทำงานของผ่านกล้อง
โปรแกรม Transfer Data System แลกเปลี่ยนข้อมูลระยะไกล- โปรแกรม Transfer Data System แลกเปลี่ยนข้อมูลระยะไกล
โปรแกรม Telemarketing เก็บฐานข้อมูลลูกค้าและโทรติดต่อลูกค้าผ่านโปรแกรมนี้ได้เลย- โปรแกรม Telemarketing เก็บฐานข้อมูลลูกค้าและโทรติดต่อลูกค้าผ่านโปรแกรมนี้ได้เลย
โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM- โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM
โปรแกรมบริหารการจัดการด้านการตลาด- โปรแกรมบริหารการจัดการด้านการตลาด
โปรแกรมควบคุมเครื่องจักร- โปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
โปรแกรมเกี่ยวกับด้านการศึกษา- โปรแกรมเกี่ยวกับด้านการศึกษา
โปรแกรมบริหารงานซ่อมผลิตภัณฑ์- โปรแกรมบริหารงานซ่อมผลิตภัณฑ์
โปรแกรมบริหารงานคลินิก- โปรแกรมบริหารงานคลินิก
โปรแกรมเข้า-ออกงานผ่านเครื่องแสกนลายนิ้วมือ- โปรแกรมเข้า-ออกงานผ่านเครื่องแสกนลายนิ้วมือ
โปรแกรมออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ- โปรแกรมออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ
โปรแกรมบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม- โปรแกรมบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

แผนกจัดซื้อ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- สั่งซื้อ,รับสินค้า,ส่งคืนสืนค้า
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ลดหนี้ , เพิ่มหนี้

แผนกขาย
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รับ Order ลูกค้า , ออกใบส่งของ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ใบกำกับภาษี

แผนกการเงินรับ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ใบวางบิล , บันทึกเก็บเงินลูกค้า
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ระบบงานลูกหนี้

แผนกการเงินจ่าย
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ใบรับวางบิล , บันทึกจ่ายเจ้าหนี้
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- จ่ายเบ็ดเตล็ด , ระบบเจ้าหนี้

ระบบเช็คและธนาคาร
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รับเช็ค,ฝากเช็ค,เช็คเคลียร์ริ่ง
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- เช็คคืน,รายการธนาคารต่าง ๆ

ระบบสินค้าคงคลัง
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รับสินค้าเข้าคลัง , โอนคลัง , ย้ายคลัง
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ประกอบสินค้าชุด , แยกชุด
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ควบคุม Lot ซื้อ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รายงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าทั้งหมด

ระบบผลิต
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- กำหนดสูตรผลิต (BOM)
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ออกใบสั่งผลิต , บันทึกเบิก/คืน วัตถุดิบ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ปิดใบสั่งผลิต , คำนวณต้นทุนการผลิต
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รับเศษซากจากการผลิต (สินค้าพลอยได้)

ระบบนำเข้า
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ตั้ง Import Lot No สำหรับนำเข้า
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- บันทึกรับ Invoice ต่างประเทศตามสกุลเงิน
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- บันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้าต่าง ๆ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- เชื่อมโยงระบบเจ้าหนี้ต่างประเทศ

ระบบส่งออก
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- บันทึกใบสั่งซื้อลูกค้าจากต่างประเทศ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- Proforma Invoice , Invoice
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- บันทึก Load สินค้าลงเรือ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- เชื่อมโยงระบบลูกหนี้ต่างประเทศ

ระบบบัญชี
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- เชื่อมโยงกับระบบทั้งหมดข้างต้น
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- บันทึกสมุดรายวันทั่วไป
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- รายงานบัญชีแยกประเภท
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- งบทดรอง , งบดุล . งบกำไรขาดทุน
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- งบการเงินอื่น ๆ , วิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน

ระบบอื่น ๆ
โปรแกรมตามสั่ง ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยทีมวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ- ระบบธุรกิจเฉพาะที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ได้เข้าชม : 22269


ข่าวบริการด้านบนของเว็บ 5 อันดับล่าสุด

      บริการ Outsource IT Consultant 7 / มิ.ย. / 2552
      บริการออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บฐานข้อมูล ระบบ e-commerce 24 / พ.ค. / 2552
      บริษัทรับเขียนโปรแกรม ที่ไม่สามารถหาได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป 24 / พ.ค. / 2552