ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็ป
โปรแกรมบริหารลานจอดรถ Rightsoft Carpark System

อาทิตย์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


คุณสมบัติ โปรแกรมจัดการลานจอดรถยนต์ ( Time Park )
ระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์ (ทัชสกรีน)
ปัจจุบันที่จอดรถตามที่จอดรถของบริษัทห้างร้านหรือตามศูนย์การค้าต่างๆ
ยังใช้พนักงานคอยให้บัตรคิว
และใช้พนักงานคอยดูแลความปลอดภัยของรถลูกค้าเป็นจำนวนมาก
ซึ่งยังขาดความทันสมัย ความปลอดภัย และความสะดวกสบายเท่าที่ควร
จึงมีแนวความคิดที่จะใช้การจัดการที่ดีร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

..................
รองรับอุปกรณ์มากมายอาทิ Proximity, Barcode, RFID
รองรับทุกงบประมาณโดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามความจำเป็น
รองรับระบบสมาชิก หรือการเก็บค่าจอดรายชั่วโมง
ความปลอดภัยสูง (ขึ้นอยู่การเลือกใช้อุปกรณ์ และ ออฟชั่นของโปรแกรม)
สามารถพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละบริษัทได้
กำหนดสิทธิการทำงานของพนักงานได้
กำหนดประเภทสมาชิกได้
กำหนดข้อมูลร้านหรือตราประทับสำหรับส่วนลดค่าบริการ
กำหนดการอัตราค่าบริการและปัดเศษชั่วโมง
.............................
กำหนดข้อมูลสมาชิกได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
กำหนดวันหมดอายุสมาชิก
กำหนดเวลาที่สมาชิกสามารถ หรือไม่สามารถเข้ามารับบริการ
กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์
กำหนดค่าบริการรายชั่วโมง การปัดเศษชั่วโมง
เก็บข้อมูลการเข้ามาใช้บริการหลายรูปแบบ เช่น
วันเวลาที่เข้ามาใช้บริการ
เก็บภาพผู้ขับรถยนต์,ทะเบียนรถยนต์ ทั้งเข้าและออก
เก็บมูลค่ารายรับค่าจอดแต่ละครั้ง

ระบบการเตือน
เตือนการหมดอายุสมาชิก

ระบบตรวจสอบ
ตรวจสอบการเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่หรือออกจากการใช้บริการแล้ว
ตรวจสอบจำนวนเข้ามาใช้บริการของรถยนต์
ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
ตรวจสอบเงินของแต่ละจุดเข้าออก
กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรมและสิทธิการทำงานในโปรแกรมได้

มีรายงานมากกว่า 10 รายงาน เช่น
1 รายงานการเข้าออกรถยนต์รายวัน แสดงรูปทะเบียน
2 รายงานรายรับรายวัน
3 รายงานประวัติการเข้าออกของรถยนต์ ทั้งหมด แสดงรูปทะเบียน
4 รายงานประวัติการเข้าออกของรถยนต์ บุคคลทั่วไป แสดงรูปทะเบียน
5 รายงานเหตุการณ์
6 รายงานสถานะสมาชิก
7 รายงานรถยนต์จอดค้างในระบบ
8 รายงานค่าปรับบัตรหาย
9 รายงานสรุปรายได้จากการจอด
10 รายงานการใช้ตราประทับ
11 รายงานสรุปสมาชิกใกล้หมดสมาชิกภาพ

Download Program Demo
1. Rightsoft Carpark System Download

เข้าชม : 25132


ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็ป 5 อันดับล่าสุด

      เทคโนโลยี Power over Ethernet 8 / มี.ค. / 2555
      โปรแกรมบริหารลานจอดรถ Rightsoft Carpark System 18 / ต.ค. / 2552
      ทำความรู้จักกับ Mode ต่างๆของ Access Point กันดีกว่า 4 / ส.ค. / 2552
      ระบบบาร์โค้ดในงานอุตสาหกรรมการผลิต 9 / มิ.ย. / 2552
      คิดจะซื้อซอฟต์แวร์ คิดถึงไรท์ซอฟต์ 11 / ต.ค. / 2550