โปรแกรมทั่วไป
Front Restaurant โปรแกรมรับ Order ร้านอาหาร

พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


Front Restaurant

โปรแกรมร้านอาหารที่สามารถบันทึก ออเดอร์จากลูกค้าแล้วส่งไปพิมพ์ที่ครัว
มีความสามารถมาตรฐาน รวมโต๊ะ ย้ายโต๊ะ บันทึกค้างชำระ หรือทยอยชำระ
ใน 1 ร้านสามารถตั้งจุดโปรแกรมใช้ได้ได้หลายจุด จะเป็นจุดของแคชเชียร์
จุดของบริกร ก็สามารถทำได้ ใช้งานบนระบบวินโดว์

    ความสามารถทั่วไป

    * สามารถย้ายโต๊ะ ถ้าหากสั่งอาหารไปแล้ว
    * แบ่งระดับผู้ใช้งานได้สามระดับ 1.ผู้จัดการ 2.แคชเชียร์ 3.บริกร
    * มีรหัสล็อคอิน ก่อนเข้าใช้งาน
    * สามารถตั้งจุดเครื่องพิมพ์ส่งครัว ได้ 6 จุด (6 ครัว)
    * หน้าจอและปุ่มออกแบบโดยสามารถใช้กับ จอแบบสัมผัส Touch Screen
    * มีระบบ message แจ้งบอก หากโต๊ะที่บริกรเปิดไว้ มีการย้ายไปโต๊ะอื่น โดยบริกรคนอื่น
    * กำหนด ระบบภาษี คิดภาษีแยกนอก รวมใน หรือไม่คิดภาษี
    * กำหนดอัตรา(%) ภาษีได้เอง
    * สามารถกำหนดข้อความหัว และท้าย ของใบ Check บิลได้เอง
    * พิมพ์ใบ Check บิล แบบแยกจำนวน และรวมจำนวนในอาหาร
    * รองรับขนาดกระดาษ Check ขนาด 2.5นิ้ว และ A4
    * สามารถตั้งค่าบริการ หรือ Service charge
    * สั่งอาหารแบบแยก Check บิลได้ 10 ใบ ใน 1 โต๊ะ
    * รวมหรือแยกใบ Check บิล ไปโต๊ะอื่น
    * ส่งคำสั่งพิเศษหรือวัตถุดิบ พร้อมกับอาหารได้

# การสั่งอาหาร
# สามารถใช้เม้าส์หรือ กดบนหน้าจอ(Touch screen)เพื่อสั่งอาหาร
# กำหนดโหมดอาหารได้ว่า สั่งทานปกติ ,สั่งกลับบ้าน, สั่งรอเสริฟ(Hold )
# กำหนดข้อมูลพิเศษเฉพาะอาหาร เช่น รสชาติเผ็ดมากหรือน้อย ,เปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นไก่, ไม่ใส่ผงชูรส ,อื่นๆ
# สามารถลบอาหารที่สั่งไปแล้วได้(เฉพาะระดับผู้จัดการ)
# สามารถพิมพ์บิลที่จุดบริกร ได้เลยหากต่อเครื่องพิมพ์ไว้ โดยบริกรไม่ต้องเดินมาหยิบบิลที่แคชเชียร์
# รองรับระบบ ปิดโต๊ะ และสามารถเปิดโต๊ะได้ใหม่ หากสั่งคิดเงินแล้ว แต่เปลี่ยนใจอยากนั่งทานต่อ
# รองรับการย้ายอาหารไปโต๊ะอื่น
# รองรับระบบ 1 โต๊ะ แต่มีหลาย Check หากต้องการสั่งอาหารแยก Check กัน เพื่อสะดวกตอนเรียกเก็บเงิน

การชำระเงิน
# กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อน และส่วนลดเงินสดทีหลัง
# กำหนดการใช้อัตราภาษีได้
# สามารถชำระค่าอาหาร ทั้งเงินสด รวมกับบัตรเครดิตได้ใน Check เดียวกัน
# สามารถใช้เม้าส์หรือ กดบนหน้าจอ(Touch screen) เพื่อกดเลือกวิธีชำเงินได้ทันที
# แสดงจำนวนเงินทอนอัตโนมัติ หากชำระเป็นเงินสด
# สามารถกำหนดการพิมพ์บิล พร้อมปิดโต๊ะอัตโนมัติ หรือจะแยกการกดพิมพ์บิลก่อน และค่อยกดปิดโต๊ะ
# รองรับการค้างชำระเงิน เช่นค้างชำระเต็มจำนวน หรือชำระก่อนครึ่ง แล้วมาชำระใหม่ในวันหลัง

ผู้จัดการ/เจ้าของร้าน
# สามารถใช้งานได้ทุกส่วนของระดับ แคชเชียร์และบริกร
# แก้ไขข้อมูลหลัก ก่อนการใช้โปรแกรม
# สามารถดูรายงานการขาย แบบสรุปแต่ล่ะเดือน หรือรายวัน และรายงานสรุปอาหารที่ลูกค้าสั่งมากที่สุด และรายงานช่วยเหลืออื่นๆ
# สามารถลบอาหาร ที่สั่งไปได้ (เฉพาะระดับผู้จัดการเท่านั้น)

แคชเชียร์
# มีหน้าจอเฉพาะแคชเชียร เพื่อดูเฉพาะรายการโต๊ะที่สั่งปิด
# สามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง ตามวันที่ๆกำหนด
# เมื่อล็อคอิน สามารถกระโดดมาที่หน้าจอแคชเชียร์อัตโนมัติ
# มีระบบ auto refresh สามารถดูรายการที่ปิดโต๊ะ และตั้งเวลา refresh ได้

บริกร
# มีระบบ auto refresh สามารถดูสถานะโต๊ะล่าสุด หากมีบริกรคนอื่น เปิดโต๊ะไว้
# มีระบบ Message แจ้งบอก หากโต๊ะที่เปิดไว้ โดนบริกรคนอื่นย้าย ไปโต๊ะอื่น
# พิมพ์ Check บิล ได้ที่เครื่องบริกรทันที หรือจะพิมพ์ที่เครื่องแคชเชียร์ ก็สามารถทำได้

พ่อครัว
# แสดงรายการสั่งอาหารจาก จุดต่างๆเข้าสู่ครัว ได้ 6จุด ตามตำแหน่งของจุดพิมพ์
# ลบคำสั่งอาหารเมื่อทำเสร็จแล้ว ตามลำดับคิวอาหาร

รหัสล็อคอิน
3 = ระดับ manager
2 = ระดับcashier
1 = ระดับ waiter
4 = ระดับ Kitchen


- แสดงรายการสั่งอาหารทางจอภาพ สำหรับในครัว (1024x768pixel)
- แสดงจำนวนอาหารแบบรวมจำนวน ในหน้าสั่งอาหาร
- ถามจำนวน สำหรับอาหารที่ต้องสั่งครั้งล่ะหลายๆจาน
- แสดงรายชื่ออาหารก่อนลบ
- ใส่ชื่อลูกค้าและ Taxid ลงในใบเสร็จ
- option ข้ามการยืนยันช่วงเปิดโต๊ะ
- option พิมพ์บิลทันทีเมื่อกดปิดโต๊ะ
- option ถามรหัสทุกครั้งที่เปิดโต๊ะ,สั่งอาหารเพิ่มหรือย้ายโต๊ะ
- ปรับกราฟฟิค และสีแสดงสถานะใหม่ และอธิบายสถานะของสีต่างๆ
- Reset Database เมื่ออยากเริ่มต้นระบบใหม่
- Backup Database
- Restore Database

เข้าชม : 8132


โปรแกรมทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ 7 / ก.ย. / 2556
      โปรแกรมร้านอะไหล่ 4 / มิ.ย. / 2555
      ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 3 / มิ.ย. / 2555
      ทำ Microsoft Access Database (.mdb) เป็น Server Database 20 / ส.ค. / 2553
      โปรแกรมใบเสนอราคา 29 / ต.ค. / 2552